Hoe belangrijk is begrijpend lezen?

Op de Cito-toetsen komt begrijpend lezen eenmaal per jaar terug. Op de Cito-toets komt begrijpend lezen heel erg groots terug. Het blijkt nogal belangrijk te zijn, dat begrijpend lezen. Maar waarom is begrijpend lezen vandaag de dag zo belangrijk en waarom moeten kinderen dit onder de knie hebben?
Los van het feit dat begrijpend lezen op de Cito-toets van groep 8 uitgebreid aan bod komt als vak, hebben leerlingen begrip van wat ze lezen heel hard nodig. Bijvoorbeeld om toetsen te leren, informatie te verwerken, te filteren en te ordenen. Je kan dus zeggen dat begrijpend lezen behoorlijk belangrijk is!

Lezen, lezen, lezen

Begrijpend lezen komt in de basisschool vanaf groep 4 om de hoek kijken. Het volgt logischerwijs op het technisch lezen. Zodra leerlingen eenmaal in staat zijn om teksten op te dreunen door de juiste symbolen in de juiste klanken om te zetten, zijn ze toe aan de volgende fase: begrijpen wat er in de tekst staat. Niet meer zomaar een tekst voorlezen, maar ook iets doen met de informatie die je aangereikt wordt.
Taalmethodes spelen hier handig op in door vragen over teksten te stellen en kinderen zelf teksten te laten schrijven waarin ze een boodschap kwijt moeten. Het leesonderwijs krijgt op de meeste basisscholen veel aandacht en toch is begrijpend lezen het slechts gemaakte onderdeel op veel Cito-toetsen.

Begrip van tekst

Hoe kan het dat begrijpend lezen zo slecht wordt gemaakt door verreweg de meeste kinderen? Vaak heeft het te maken met de foefjes die in toetsen zitten om kinderen om de tuin te leiden. Ten eerste is er vaak een lange lap tekst, waar kinderen echt geen zin in hebben. Een vraag beantwoorden ze dan ook liever op de gok of door de tekst vluchtig te lezen.
Je moet hier als ouder en leerkracht heel alert op zijn en doorheen prikken. Dat kan door het lezen van teksten op te bouwen. Laat kinderen steeds een alinea of wat lezen en dan in eigen woorden samenvatten. Leer ze de tekst op te bouwen en in eigen woorden af te breken. Op die manier oefen je het ordenen en filteren van informatie. Zaken als feiten en meningen komen dan later makkelijker van de grond.
Wanneer je echt wil dat kinderen begrijpend kunnen lezen, zullen ze eerst in staat moeten zijn om zo’n kanon van een tekst tot zich te nemen. En nee, niet alle kinderen zullen daar om staan te springen!

Rekenen en begrijpend lezen

Een ander heikel punt op de Cito-toetsen voor rekenen betreft de redactiesommen. Dat zijn de bekende verhaaltjessommen, waarbij kinderen een tekst om moeten zetten in een vraag en dan pas aan het rekenen kunnen. Van kinderen wordt bij de meeste rekensommen dus verwacht dat ze de juiste informatie uit het verhaaltje kunnen filteren om er vervolgens de juiste som aan vast te kunnen knopen. En dat is voor heel veel kinderen een probleem. Groot nadeel is dus dat deze kinderen niet alleen laag scoren op de begrijpend lezen toetsen van Cito, maar ook veel rekensommen niet goed oplossen. Terwijl ze de kale som in veel gevallen wel zouden kunnen maken!

Samenvatting

Begrijpend lezen volgt op technisch lezen en wordt op de basisschool aangeleerd middels de taalmethode. Het is een belangrijk onderdeel op diverse Cito-toetsen en komt dan ook terug in rekenen als kinderen een som moeten halen uit een verhaaltje, de zogenaamde redactiesommen. Oefenen kan geen kwaad, maar vooral het maken van leeskilometers is een groot voordeel wanneer kinderen hier moeite mee hebben. Het is belangrijk om het lezen van grote teksten voorzichtig op te bouwen en uit te breiden zodat een kind de kans krijgt het eigen te maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *